Meble

alt


Co trzeba zrobić?

1. Polub nas na Facebooku!

alt


2. Udostępnij zdjęcie konkursowe na swoim profilu:

alt (klik)

Pamiętaj o zmianie ustawienia "kto powinien to widzieć" na "publiczne" - byśmy widzieli, że na pewno udostępniłeś/aś.


3. W komentarzu zamieść zdjęcie, które chciał(a)byś mieć na swojej kanapie lub poduszce!


4. Wygraj kanapę z Twoją grafiką, logo czy zdjęciem lub jedną z poduszek!


Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu: „Wygraj kanapę lub poduszkę z Twoim zdjęciem”
Regulamin „Wygraj kanapę lub poduszkę z Twoim zdjęciem”

(dalej: „Regulamin”)

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady udziału w konkursie internetowym "Wygraj kanapę lub poduszkę z Twoim zdjęciem ” (dalej: „Konkurs”) organizowanym na profilu HIT MEBLE - Centrum meblowe HIT na facebook (https://www.facebook.com/pages/HIT-MEBLE-Centrum-Meblowe-HIT/131530453570159) w dniach od 24 sierpnia 2015 roku do 29 listopada 2015 roku.

2. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa w szczególności zasady, zakres i warunki uczestnictwa, prawa i obowiązki uczestników, politykę prywatności Konkursu, a także sposób zgłaszania uwag związanych z Konkursem.

3. Organizatorem Konkursu jak i fundatorem nagrody jest HIT POLSKA sp. z o.o. ul. Zamenhofa 138 Poznań 61-139 NIP: 783-167-00-72 (dalej: „Organizator”). Czynności związane z obsługą techniczną Konkursu prowadzi Organizator.

4. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z pełną akceptacją przez uczestnika regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie.

§ 2 Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Uczestnikami konkursu mogą być wszystkie osoby fizyczne, które posiadają konto w serwisie Facebook (dalej: „Uczestnicy”), z wyłączeniem pracowników Organizatora i ich rodzin.

2. Przedmioty niezbędne do wykonania zadania konkursowego uczestnik zapewnia we własnym zakresie.

3. Przedmiotem Konkursu jest polubienie strony dekoro na portalu Facebook (https://www.facebook.com/pages/HIT-MEBLE-Centrum-Meblowe-HIT/131530453570159), publiczne udostępnienie informacji o konkursie na swoim profilu poprzez udostępnienie postu o konkursie oraz dodanie zdjęcia/grafiki/logo w komentarzu pod konkursowym postem.

§ 3 Zasady uczestnictwa

1. Prawa do nagród Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie.

2. W Konkursie wybrane zostanie 6 osób, które do 29 listopada 2015 roku do godziny 23:59 polubią profil dekoro.pl w serwisie społecznościowym Facebook i opublikują informację o konkursie w formie udostępnienia.

3. Uczestnik przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie formułowała roszczenia dotyczące grafiki, zdjęcia, logo wykorzystanego do wykonania nagrody.

4. Dostarczając logo/zdjęcie/grafikę Użytkownik udziela Organizatorowi licencję na wykorzystywanie Zdjęcia lub Pracy na następujących warunkach: pola eksploatacji: wszelkie pola eksploatacji; okres: bez ograniczeń; terytorium: bez ograniczeń.

5. Zgłoszone przez Użytkownika zdjęcia powinny być wolne od treści naruszających normy społeczne i prawne oraz powszechnie uznawanych za obraźliwe.

6. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej poprzez informację, która pojawi się na profilach dekoro.pl na Facebooku, w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu.

7. Każdy ze zwycięzców zobowiązany jest do wysłania wiadomości na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. umieszczając w wiadomości wszystkie materiały potrzebne do produkcji nagrody (logo/zdjęcie/grafikę o rozdzielczości 300 dpi), oraz dane potrzebne do wysyłki nagrody.

8. Warunkiem otrzymania nagrody jest podanie przez zwycięzcę danych: imienia, nazwiska, adresu, na który ma zostać wysłana nagroda, numeru telefonu oraz adresu e-mail.

9. Dane te zwycięzca jest zobowiązany podać w terminie 5 dni od momentu opublikowania informacji o wygranej.

10. Organizator Konkursu może wykluczyć Uczestnika z Konkursu, na każdym jego etapie.

§ 3 Nagrody

1. Nagrodą główną w konkursie jest kanapa z nadrukiem przesłanym przez zwycięzcę o wartości 699 zł.

2. Nagrodami dodatkowymi jest 5 poduszek dekoracyjnych z nadrukiem przesłanym przez 5 zwycięzców po jednej sztuce dla każdego z nich, o wartości 79 zł każda.

3. Organizator pokrywa koszty dostarczenia nagrody bez usługi wniesienia.

4. Organizator zobowiązuje się dostarczyć zwycięzcom nagodę w ciągu dwóch miesięcy od daty przesłania wszystkich potrzebnych materiałów.

§ 4 Dane osobowe

1. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na: a. przetwarzanie przez Organizatora swoich Danych Osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu i we wskazanym w Regulaminie zakresie, wyłonienia Zwycięzców oraz przyznania, wydania i odbioru Nagród, b. podanie Organizatorowi, w celu wysłania nagrody, nastepujących danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu kontaktowego i adresu e-mail.

2. Administratorem bazy danych zawierającej Dane Osobowe Uczestników, w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, jest Organizator.

3. Każdy z Uczestników może żądać w każdym czasie zaprzestania wykorzystywania przez Organizatora swoich Danych Osobowych w celach, o których mowa powyżej. Jeżeli jednak żądanie takie zgłoszone zostanie w okresie trwania Konkursu, Organizator uwzględniając takie żądanie wykluczy takiego

4. Uczestnika z udziału w Konkursie, niezależnie od etapu Konkursu, na którym żądanie to zostało zgłoszone, w tym także po wskazaniu laureatów Nagród.

5. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że ich nie podanie lub podanie chociażby częściowo nieprawdziwych bądź nieprawidłowych Danych Osobowych uniemożliwia udział w Konkursie lub będzie podstawą nie wydania Nagrody.

6. Dane Osobowe będą przetwarzane i wykorzystywane przez Organizatora wyłącznie dla celów wskazanych w Regulaminie.

§ 5 Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu organizowanego na profilu dekoro.pl, powinny zostać wysłane w ciągu 14 dni od zakończenia Konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

2. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 30 dni od dnia wysłania wiadomości elektronicznej z reklamacją.

3. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail, z którego została wysłana reklamacja.

 

Meble Poznań | HIT Centrum Meblowe | Tanie meble | Tel: 516-516-058 | [email protected]